Έλεγχος πεδίου

PV Modules

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Mono, Poly, PERC και Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- Τοπική ώρα
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ακτινοβολία
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* Αυτό είναι μίαδοκιμή πεδίου και ειδικά αποτελέσματα για την εγκατάσταση στην τοποθεσία,Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για κατάστασή σας καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιρροές.

Διασύνδεση VE.Direct προς NMEA2000

Αυτό το καλώδιο απόληξης NMEA2000 κάνει τις πληροφορίες BMV-700 διαθέσιμες σε ένα δίκτυο NMEA2000. Οι πληροφορίες για την μπαταρία, όπως η τάση, η ένταση και η κατάσταση φόρτισης μπορούν να εμφανιστούν σε οθόνες κοινού σκοπού από άλλους κατασκευαστές, οι οποίες αποδέχονται τα δεδομένα NMEA2000 που αποστέλλονται.

Περιορισμοί:
• το καλώδιο δεν λειτουργεί με άλλα VE. Άμεσα προϊόντα, όπως Ηλιακοί φορτιστές, αντιστροφείς, BMV-712 Smart ή SmartShunt.

• Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με BMV-702 υπάρχει περιορισμένη λειτουργικότητα σε σχέση με τη λειτουργία AUX στο BMV: Όταν χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της τάσης της μπαταρίας εκκίνησης, αυτή η τάση θα μεταδοθεί στο δίκτυο NMEA2000. Αλλά όταν χρησιμοποιείται για τη μέτρηση θερμοκρασίας και ή της μέσης τάσης, αυτά τα δεδομένα δεν θα μεταδίδονται στο δίκτυο NMEA2000.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ: αυτό το καλώδιο διασύνδεσης έχει καταργηθεί. Χρησιμοποιήστε μία GX Συσκευή αντ' αυτού, παρέχει περισσότερες και καλύτερες λειτουργίες. Πιο αναλυτικές πληροφορίες στο NMEA2000 chapter. Και να φροντίσετε να διαβάσετε τον Ναυτικό οδηγό ενσωμάτωσης MFD επίσης.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου