Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
Διασύνδεση VE.Direct προς NMEA2000

Αυτό το καλώδιο απόληξης NMEA2000 κάνει τις πληροφορίες BMV-700 διαθέσιμες σε ένα δίκτυο NMEA2000. Οι πληροφορίες για την μπαταρία, όπως η τάση, η ένταση και η κατάσταση φόρτισης μπορούν να εμφανιστούν σε οθόνες κοινού σκοπού από άλλους κατασκευαστές, οι οποίες αποδέχονται τα δεδομένα NMEA2000 που αποστέλλονται.

Περιορισμοί:
• το καλώδιο δεν λειτουργεί με άλλα προϊόντα VE.Direct, όπως ηλιακούς φορτιστές, αντιστροφείς και ούτε με το BMV-712 Smart.
• Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα BMV-702 υπάρχει περιορισμένη λειτουργικότητα σε σχέση με τη λειτουργία AUX στο BMV: Όταν χρησιμοποιείται για μέτρηση τάσης μπαταρίας εκκίνησης, αυτή η τάση θα διαβιβάζεται στο δίκτυο NMEA2000. Όμως όταν χρησιμοποιείται για μέτρηση θερμοκρασίας και/ή ενδιάμεσης τάσης, αυτά τα δεδομένα δεν θα διαβιβάζονται στο δίκτυο NMEA2000.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου