Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

VE.Direct to NMEA2000 interface

Εξαρτήματα

This NMEA 2000 drop cable makes the BMV-700 information available to an NMEA2000 networks. Battery information such as voltage, current and state of charge can be displayed on common purpose displays from other manufacturers which accept the NMEA 2000 data being sent. 

Note that though its plug fits into an MPPT with a VE.Direct port, it does not work with MPPTs.

Διαβάστε ολόκληρη την περιγραφή Κρύψτε την πληροφορία