Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

VE.Direct to NMEA2000 interface

Εξαρτήματα

This NMEA2000 drop cable makes the BMV-700 information available to an NMEA2000 network. Battery information such as voltage, current and state of charge can be displayed on common purpose displays from other manufacturers which accept the NMEA2000 data being sent.

Limitations:

  • The cable does not work with other VE.Direct products, such as Solar Chargers, Inverters and also not with the BMV-712 Smart.
  • When used in combination with a BMV-702 there is limited functionality with regards to the AUX function in the BMV: When used to measure starter battery voltage, that voltage will be transmitted to the NMEA2000 network. But when used to measure temperature and/or mid-voltage, that data will not be transmitted on the NMEA2000 network.
Διαβάστε ολόκληρη την περιγραφή Κρύψτε την πληροφορία