Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

The VE.Bus BMS protects each individual cell of a Victron lithium-iron-phosphate (LiFePO4 or LFP) battery.
Each individual cell of a LiFePO4 battery must be protected against over voltage, under voltage and over temperature. 
Victron LiFePO4 batteries have integrated Balancing, Temperature and Voltage control (acronym: BTV) and connect to the VE.Bus BMS with two M8 circular connector cord sets.
The BTVs of several batteries can be daisy chained. Please see our LiFePO4 battery documentation for details.

The BMS will:

  • Shut down or disconnect loads in case of imminent cell under voltage
  • Reduce charge current in case of imminent cell overvoltage or over temperature (VE.Bus products only, see below)
  • Shut down or disconnect battery chargers in case of imminent cell overvoltage or over temperature
Διαβάστε ολόκληρη την περιγραφή Κρύψτε την πληροφορία