Έλεγχος πεδίου

PV Modules

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Mono, Poly, PERC και Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- Τοπική ώρα
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ακτινοβολία
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* Αυτό είναι μίαδοκιμή πεδίου και ειδικά αποτελέσματα για την εγκατάσταση στην τοποθεσία,Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για κατάστασή σας καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιρροές.

Το VE.Bus BMS προστατεύει κάθε μεμονωμένο στοιχείο μιας μπαταρίας Victron φωσφορικού λιθίου-σιδήρου (LiFePO4 ή LFP).
Κάθε μεμονωμένο στοιχείο μιας μπαταρίας LiFePO4 πρέπει να προστατεύεται από υπέρταση, υπόταση και υπερθέρμανση. Οι μπαταρίες Victron LiFePO4 έχουν ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου ισοστάθμισης, θερμοκρασίας και τάσης (BTV) και συνδέονται στο VE.Bus BMS με δύο σετ καλωδίων με κυκλικούς συνδέσμους M8. Τα BTV πολλών μπαταριών μπορούν να συνδεθούν αλυσιδωτά. Για λεπτομέρειες παρακαλούμε ανατρέξτε στην τεκμηρίωση των μπαταριών μας LiFePO4.

Το BMS θα:

  • Τερματίσει τη λειτουργία ή θα αποσυνδέσει φορτία σε περίπτωση επικείμενης υπότασης ενός στοιχείου
  • Μειώσει το ρεύμα φόρτισης σε περίπτωση επικείμενης υπότασης ή υπερθέρμανσης στοιχείου (μόνο για προϊόντα VE.Bus, βλ. παρακάτω)
  • Τερματίσει τη λειτουργία ή θα αποσυνδέσει φορτιστές μπαταρίας σε περίπτωση επικείμενης υπέρτασης ή υπερθέρμανσης στοιχείου

Λήψη Αρχείων

Victron online training

If you would like to know more about this product, we have an Online Training course available. Training includes a video, links to important reference resources, and an exam to test your knowledge. Successful completion is rewarded with a certificate. Online Training requires a free Victron Professional account.

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου