Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Το VE.Bus BMS προστατεύει κάθε μεμονωμένο στοιχείο μιας μπαταρίας Victron φωσφορικού λιθίου-σιδήρου (LiFePO4 ή LFP).
Κάθε μεμονωμένο στοιχείο μιας μπαταρίας LiFePO4 πρέπει να προστατεύεται από υπέρταση, υπόταση και υπερθέρμανση. Οι μπαταρίες Victron LiFePO4 έχουν ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου ισοστάθμισης, θερμοκρασίας και τάσης (BTV) και συνδέονται στο VE.Bus BMS με δύο σετ καλωδίων με κυκλικούς συνδέσμους M8. Τα BTV πολλών μπαταριών μπορούν να συνδεθούν αλυσιδωτά. Για λεπτομέρειες παρακαλούμε ανατρέξτε στην τεκμηρίωση των μπαταριών μας LiFePO4.

Το BMS θα:
Τερματίσει τη λειτουργία ή θα αποσυνδέσει φορτία σε περίπτωση επικείμενης υπότασης ενός στοιχείου Μειώσει το ρεύμα φόρτισης σε περίπτωση επικείμενης υπότασης ή υπερθέρμανσης στοιχείου (μόνο για προϊόντα VE.Bus, βλ. παρακάτω) Τερματίσει τη λειτουργία ή θα αποσυνδέσει φορτιστές μπαταρίας σε περίπτωση επικείμενης υπέρτασης ή υπερθέρμανσης στοιχείου

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου