Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

The IP65 Charger is already protected against dust, and water spray - now you can protect it from accidental damage too. This rubber bumper allows it to withstand the knocks and bangs of workshop life. It will extend the life of your charger, and it has an easy-carry handle, ...or hang it from a hook when not in use.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Find a dealer