Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Ο Πύργος μπαταριών Li-ion δέχεται τέσσερις μπαταρίες λιθίου 60 Ah ή 90 Ah και ένα VE.Bus BMS.
Περιλαμβάνεται καλωδίωση για 25,6 V ή 51,2 V.
Δεν περιλαμβάνονται η συσκευή VE.Bus BMS και οι μπαταρίες.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου