Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Li-ion Battery Tower

Εξαρτήματα

The Li-ion Battery Tower fits four Lithium batteries 60Ah or 90Ah and a VE.Bus BMS.
Wiring for 25,6V or 51,2V is included.
The VE.Bus BMS and batteries are not included.

Διαβάστε ολόκληρη την περιγραφή Κρύψτε την πληροφορία