Έλεγχος πεδίου

PV Modules

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Mono, Poly, PERC και Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- Τοπική ώρα
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ακτινοβολία
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* Αυτό είναι μίαδοκιμή πεδίου και ειδικά αποτελέσματα για την εγκατάσταση στην τοποθεσία,Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για κατάστασή σας καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιρροές.

Όταν ο Συνδέτης 1140 συνδεθεί στον εναλλακτήρα Εναλλασσόμενου Ρεύματος μπορεί να μετρήσει κυμάτωση/συχνότητα. Ο βοηθός "Use 1140 interface to set shore limit assistant" (Χρήση του συνθέτη 1140 για εγκατάσταση περιορισμού στο ρεύμα ξηράς) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Multi(C) ή Quattro. Συνδέεται ακριβώς όπως ένας MK2 με χρήση ενός καλωδίου UTP. Παρατήρηση: η μονάδα πρέπει να έχει υλικολογισμικό xxx2xx ή υψηλότερο για να χρησιμοποιεί βοηθούς.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου