Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Συνδέτης 1140

Εξαρτήματα

Όταν ο Συνδέτης 1140 συνδεθεί στον εναλλακτήρα Εναλλασσόμενου Ρεύματος μπορεί να μετρήσει κύμα/συχνότητα.
Η βοήθεια “Χρησιμοποιήστε συνθέτη 1140 για να εγκαταστήσετε περιορισμό στο επίγειο ρεύμα“ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Multi(C) ή a Quattro.
Μπορεί να συνδεθεί όπως ένα mk2 χρησιμοποιώντας καλώδιο utp.
Σημείωση: για να χρησιμοποιηθεί βοήθεια, η μονάδα πρέπει να έχει μόνιμο πρόγραμμα λογισμικού xxx2xx ή το ανώτερο.

Διαβάστε ολόκληρη την περιγραφή Κρύψτε την πληροφορία