Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Όταν ο Συνδέτης 1140 συνδεθεί στον εναλλακτήρα Εναλλασσόμενου Ρεύματος μπορεί να μετρήσει κυμάτωση/συχνότητα. Ο βοηθός "Use 1140 interface to set shore limit assistant" (Χρήση του συνθέτη 1140 για εγκατάσταση περιορισμού στο ρεύμα ξηράς) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Multi(C) ή Quattro. Συνδέεται ακριβώς όπως ένας MK2 με χρήση ενός καλωδίου UTP. Παρατήρηση: η μονάδα πρέπει να έχει υλικολογισμικό xxx2xx ή υψηλότερο για να χρησιμοποιεί βοηθούς.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου