Έλεγχος πεδίου

PV Modules

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Mono, Poly, PERC και Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- Τοπική ώρα
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ακτινοβολία
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* Αυτό είναι μίαδοκιμή πεδίου και ειδικά αποτελέσματα για την εγκατάσταση στην τοποθεσία,Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για κατάστασή σας καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιρροές.

The GX LTE 4G is a cellular modem for our GX range of monitoring products. It provides a mobile internet connection for the system and connection to the VRM Portal. It works on 2G, 3G and 4G networks.

There are multiple models, refer to the manual to see which model best matches the available cellular network bands in your area.

The GX LTE includes a built-in GPS receiver. When the optional GPS antenna is installed, the system can be tracked as well as Geo-fenced on the VRM Portal. 


Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου