Έλεγχος πεδίου

PV Modules

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Mono, Poly, PERC και Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- Τοπική ώρα
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ακτινοβολία
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* Αυτό είναι μίαδοκιμή πεδίου και ειδικά αποτελέσματα για την εγκατάσταση στην τοποθεσία,Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για κατάστασή σας καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιρροές.

Το GX LTE 4G είναι ένα μόντεμ κινητής τηλεφωνίας για τη σειρά προϊόντων παρακολούθησης GX. Παρέχει σύνδεση κινητού στο διαδίκτυο για το σύστημα και σύνδεση με την Πύλη VRM. Λειτουργεί σε δίκτυα 2G, 3G και 4G.

Υπάρχουν πολλά μοντέλα, οπότε θα πρέπει να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο χρήσης, αν θέλετε να δείτε ποιο μοντέλο ταιριάζει καλύτερα με τις διαθέσιμες ζώνες δικτύου κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή σας.

Το GX LTE περιλαμβάνει ενσωματωμένο δέκτη GPS. Όταν είναι εγκατεστημένη η προαιρετική κεραία GPS, το σύστημα μπορεί να παρακολουθηθεί καθώς και να τοποθετήσει γεωγραφικό πλέγμα στην Πύλη VRM. 


Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου