δοκιμή πεδίου

Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Δεδομένα πραγματικού χρόνου
-- -- τοπική ώρα
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Split-cell

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Poly

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

PERC

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

* Αυτή είναι μια δοκιμή πεδίου και τα αποτελέσματα αφορούν ειδικά τη συγκεκριμένη εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία, Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για τη δική σας περίπτωση, καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιδράσεις.

Το GX GSM είναι ένα αξεσουάρ GPS μόντεμ & για τη σειρά προϊόντων παρακολούθησης GX. Το GX GSM είναι ένα κινητό μόντεμ και παρέχει Internet κινητής τηλεφωνίας για το σύστημα, και σύνδεση στην πύλη VRM Portal. Λειτουργεί σε δίκτυα 2G και 3G.

Περιλαμβάνει έναν ενσωματωμένο δέκτη GPS. Όταν είναι εγκατεστημένη η προαιρετική κεραία GPS, το σύστημα μπορεί να εντοπιστεί καθώς και το γεωγραφικό πλέγμα στην πύλη VRM. 

Σημειώστε ότι πολλοί πάροχοι τηλεπικοινωνιών βρίσκονται στη διαδικασία τερματισμού των δικτύων 3G. Φροντίστε επίσης να λάβετε υπόψη το προϊόν αντικατάστασης, το GX LTE 4G


Λήψεις

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου