Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
Το GX GSM, που αποτελεί παρελκόμενο για συσκευές GX, ανήκει στην Οικογένεια συσκευών GX. Είναι ένα μόντεμ κινητής τηλεφωνίας και παρέχει Internet κινητής τηλεφωνίας για το σύστημα, και σύνδεση στην πύλη VRM Portal.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου