δοκιμή πεδίου

Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Δεδομένα πραγματικού χρόνου
-- -- τοπική ώρα
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Split-cell

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Poly

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

PERC

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

* Αυτή είναι μια δοκιμή πεδίου και τα αποτελέσματα αφορούν ειδικά τη συγκεκριμένη εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία, Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για τη δική σας περίπτωση, καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιδράσεις.

Μετρητές ενέργειας με μοντέλο ET112 (για τις μονοφασικές εγκαταστάσεις Μεγ. 100A) και ET340 (για τις τριφασικές εγκαταστάσεις Μεγ. 65A) χρησιμοποιούνται γενικά στα Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας.

Ο μετρητής με μοντέλο EM24 χρησιμοποιείται μόνο για ανίχνευση 3 φάσεων.

Υπάρχει ένα μοντέλο μετρητή EM24 για σύνδεση RS485 και ένα που συνδέεται μέσω Ethernet. Όλα τα μοντέλα ET συνδέονται μέσω RS485.

Μετρά τη συνολική ισχύ και την ενέργεια εφαρμογής στο κιβώτιο διανομής. Επίσης, μετρά την αξία εξόδου του μετατροπέα P/V και παρακολουθεί τα δεδομένα μέσω του Color Control GX και VRM Portal.


Λήψεις

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου