Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Μετρητής ενέργειας

Εξαρτήματα

Οι Μετρητές ενέργειας ET112 (μονοφασικός, μέγ. ρεύμα 100 A) και ο ET340 (τριφασικός, μέγ. ρεύμα 65 A) τυπικά χρησιμοποιούνται σε ένα Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας. Για τη μέτρηση της ισχύος και της ενέργειας όλης της εφαρμογής στο κιβώτιο διανομής. Ή για μέτρηση της εξόδου ενός Αντιστροφέα Φ/Β συστήματος, για παρουσίαση τον δεδομένων στο Color Control GX και στην Πύλη VRM.

Διαβάστε ολόκληρη την περιγραφή Κρύψτε την πληροφορία