Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
Μετρητής ενέργειας
Οι Μετρητές ενέργειας ET112 (μονοφασικός, μέγ. ρεύμα 100 A) και ο ET340 (τριφασικός, μέγ. ρεύμα 65 A) τυπικά χρησιμοποιούνται σε ένα Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας. Για τη μέτρηση της ισχύος και της ενέργειας όλης της εφαρμογής στο κιβώτιο διανομής. Ή για μέτρηση της εξόδου ενός Αντιστροφέα Φ/Β συστήματος, για παρουσίαση τον δεδομένων στο Color Control GX και στην Πύλη VRM.

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Find a dealer