Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

The ET112 (for single phase max. 100A) and the ET340 (for three phase max. 65A) Energy Meters are typically used in an Energy Storage System. To measure the power and energy of the whole application at the distribution box. Or to measure the output of a PV Inverter, to display the data on the Color Control GX and the VRM Portal.

Διαβάστε ολόκληρη την περιγραφή Κρύψτε την πληροφορία