Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Μετρητές ενέργειας με μοντέλο ET112 (για τις μονοφασικές εγκαταστάσεις Μεγ. 100A) και ET340 (για τις τριφασικές εγκαταστάσεις Μεγ. 65A) χρησιμοποιούνται γενικά στα Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας.

Ο μετρητής με μοντέλο EM24 χρησιμοποιείται μόνο για ανίχνευση 3 φάσεων.

Υπάρχει ένα μοντέλο μετρητή EM24 για σύνδεση RS485 και ένα που συνδέεται μέσω Ethernet. Όλα τα μοντέλα ET συνδέονται μέσω RS485.

Μετρά τη συνολική ισχύ και την ενέργεια εφαρμογής στο κιβώτιο διανομής. Επίσης, μετρά την αξία εξόδου του μετατροπέα P/V και παρακολουθεί τα δεδομένα μέσω του Color Control GX και VRM Portal.


Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου