Δοκιμή πεδίου: Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
E
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
W
Ρουμανία
--
--
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 15/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9025 kWh
Split-cell: 9400 kWh
Poly: 9008 kWh
Perc: 9358 kWh

Μετασχηματιστής ρεύματος 100A:50mA για MultiPlus-II / MultiGrid-II για εφαρμογή PowerControl και PowerAssist και για βελτιστοποίηση της αυτοκατανάλωσης με εξωτερική μέτρηση ρεύματος. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το δελτίο δεδομένων του MultiPlus-II.

Έχετε υπόψη σας ότι διατίθενται δύο τύποι:

  • Ο CTR12xxxx έχει σύνδεσμο τύπου βύσματος
  • Ο CTR22xxxx έχει άκρα καλωδίου

 Και οι δύο τύποι είναι διαθέσιμοι με μήκη καλωδίου 1, 5 και 20 μέτρων.

Λήψεις

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου