Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
Μετασχηματιστής ρεύματος 100 A:50 mA για MultiPlus-II / MultiGrid-II για την εφαρμογή των λειτουργιών PowerControl και PowerAssist και για βελτιστοποίηση της αυτοκατανάλωσης με εξωτερική ανίχνευση ρεύματος. Μέγιστο ρεύμα: 32 A.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου