Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
Ο Αισθητήρας ρεύματος AC είναι ένας απλός εξωτερικός αισθητήρας ρεύματος που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση Ρεύματος AC, Ισχύος (VA) και υπολογισμό της ενέργειας ενός αντιστροφέα Φ/Β συστήματος που συνδέεται στην είσοδο AC ή έξοδο ενός Multi ή Quattro. Αυτές οι τιμές μπορούν να εμφανιστούν και να αποσταλούν στον ιστότοπο VRM από το Color Control. Οι δύο αγωγοί μέτρησης μπορούν να συνδεθούν στην είσοδο AUX και/ή ανίχνευσης θερμοκρασίας ενός Multi ή Quattro.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου