Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

AC Current sensor - single phase - max 40A

Εξαρτήματα

The AC Current sensor is a simple external current sensor used to measure AC Current, Power (VA) and calculate energy of a PV Inverter connected to the AC input or output of a Multi or Quattro. These values can then be displayed and sent to the VRM-website by the Color Control. The two measurement wires can be connected to the AUX and/or temperature sense input of a Multi or Quattro.

Διαβάστε ολόκληρη την περιγραφή Κρύψτε την πληροφορία