δοκιμή πεδίου

Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Δεδομένα πραγματικού χρόνου
-- -- τοπική ώρα
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Split-cell

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Poly

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

PERC

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

* Αυτή είναι μια δοκιμή πεδίου και τα αποτελέσματα αφορούν ειδικά τη συγκεκριμένη εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία, Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για τη δική σας περίπτωση, καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιδράσεις.

Ο Αισθητήρας ρεύματος AC είναι ένας απλός εξωτερικός αισθητήρας ρεύματος που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση Ρεύματος AC, Ισχύος (VA) και υπολογισμό της ενέργειας ενός αντιστροφέα Φ/Β συστήματος που συνδέεται στην είσοδο AC ή έξοδο ενός Multi ή Quattro. Αυτές οι τιμές μπορούν να εμφανιστούν και να αποσταλούν στον ιστότοπο VRM από το Color Control. Οι δύο αγωγοί μέτρησης μπορούν να συνδεθούν στην είσοδο AUX και/ή ανίχνευσης θερμοκρασίας ενός Multi ή Quattro.

Λήψεις

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου